รายละเอียด


กรมบัญชีกลางแจ้งแนวทางเบิกจ่ายค่ารักษา..สิทธิข้าราชการเสี่ยงหรือติดเชื้อCOVID-19 มีผลบังคับใช้16 สิงหาคม 2564

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 10 ส.ค. 2564