รายละเอียดวาระการประชุม2. รับรองรายงานการประชุม3.1 สถานการณ์การระบาด COVID-19 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 25643.2 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับปรับปรุงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 (การให้ยา Favipiravir)3.3 ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยแยกประเภทตามเตียง เขตสุขภาพที่ 8 ข้อมูล ณ 1 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 25643.4 การดำเนินงานของจังหวัดอุดรธานี3.4 การดำเนินงานของจังหวัดสกลนคร3.4 การดำเนินงานของจังหวัดนครพนม3.4 การดำเนินงานของจังหวัดหนองคาย3.4 การดำเนินงานของจังหวัดบึงกาฬ3.4 การดำเนินงานของจังหวัดเลย3.4 การดำเนินงานของจังหวัดหนองบัวลำภู4. วาระอื่นๆ จากศูนย์วิทย์ 8


การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 35/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 23/2564 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 22 ก.ค. 2564