รายละเอียด


ขอเชิญประชุม EOC เขต8 และเชิญประชุม คทง.วัคซีน ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ไปจนกว่าสถานการณืจะดีขึ้น

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 8 ก.ค. 2564