รายละเอียด


แนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับประชาชนไทยทุกคน ซึ่งเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง (High Risk closed contract) ที่จำเป็นต้องถูกกักกันโรค ตามที่หน่วยบริการจัดให้

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 7 ก.ค. 2564