รายละเอียดรับรองรายงานการประชุม3.2 การเตรียมความพร้อมการตรวจทางห้องปฎิบัติการ การสำรองน้ำยา ของห้องปฏิบัติการ ทั้ง 11 แห่งในเขต 8 และการรายงานผล ผ่านโปรแกรม Co Lab3.3.2 การยืนยันข้อมูล Stock ทรัพยากร ในระบบ Co Ward ของจังหวัดนครพนม3.3.2 การยืนยันข้อมูล Stock ทรัพยากร ในระบบ Co Ward ของจังหวัดบึงกาฬ3.3.2 การยืนยันข้อมูล Stock ทรัพยากร ในระบบ Co Ward ของจังหวัดเลย3.3.2 การยืนยันข้อมูล Stock ทรัพยากร ในระบบ Co Ward ของจังหวัดสกลนคร3.3.2 การยืนยันข้อมูล Stock ทรัพยากร ในระบบ Co Ward ของจังหวัดหนองคาย3.3.2 การยืนยันข้อมูล Stock ทรัพยากร ในระบบ Co Ward ของจังหวัดหนองบัวลำภู3.3.2 การยืนยันข้อมูล Stock ทรัพยากร ในระบบ Co Ward ของจังหวัดอุดรธานีวาระการประชุม


การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 23/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 2 ก.ค. 2564