รายละเอียด


เกณฑ์การคัดแยกระดับความผิดปกติจากภาพรังสีทรวงอก เพื่อใช้สำหรับการวินิจฉัยภาวะปอดอักเสบในผู้ป่วยโรคโควิด 19 (เวอร์ชัน 1)

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 5 พ.ค. 2564