รายละเอียด


"ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from home)ฯ

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 17 เม.ย. 2564