รายละเอียด


เน้นย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มอย่างเคร่งครัด

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 22 ม.ค. 2564