รายละเอียด2.คู่มือ IPD COVID191.New normal OPD3.คู่มือ ER COVID194.คู่มือ ICU COVID195.คู่มือ New Normal Rehab6.1.แนวทางปฏิบัติการักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-196.2.แนวทางปฏิบัติ การรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของ COVID-196.3 แนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนการรักษาทันตกรรม.pdf7.คู่มือ New Normal Lab8.คู่มือการจัดบริการคลินิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูงวิถีใหม่9.1 แนวปฏิบัติ OR ฉบับที่ 19.2 แนวปฏิบัติ OR ฉบับที่ 29.3 แนวปฏิบัติ OR ฉบับที่ 39.4 แนวปฏิบัติ OR ฉบับที่ 49.5 แนวทางการปรับปรุงห้องผ่าตัดความดันลบ Modify OR10. คู่มือวิถีใหม่ในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ในห้องคลอด11. แนวทางการจัดตั้งคลินิกตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ ARI12.1 แนวปฏิบัติทางรังสีรักษา RT12.2 แนวปฏิบัติใหม่_รังสีวินิจฉัย12.2 แนวปฏิบัติใหม่_รังสีวินิจฉัย


คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 6 ม.ค. 2564