รายละเอียด


สรุปจำนวนการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ช่วงเวลา 1 เมษายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2563

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 22 มิ.ย. 2563