รายละเอียด


หนังสือแจ้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ State Quarantine และ Local Quarantine

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 8 มิ.ย. 2563