รายละเอียด


หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจ่ายการให้บริการการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อ COVID-19

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 19 พ.ค. 2563