รายละเอียด


มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาอิสลามตามแนวทางที่สักนักจุฬาราชมนตรีกำหนด

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 27 เม.ย. 2563