รายละเอียด


แบบปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ Modified Airborne Infection Isolation Room

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 27 เม.ย. 2563