รายละเอียด


กองคลังบริหารการคลังแจ้งโอนเงินงบกลาง COVID19 รอบที่ 2 ให้ สสจ ทุกแห่ง

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 15 เม.ย. 2563