ระบบจองห้องประชุม

80 คน
- โปรเจ็คเตอร์
- ชุดเครื่องเสียง
- ไมค์ลอย
- เวที
ห้องประชุมรวงผึ้ง
20 คน
- โปรเจ็คเตอร์
- ชุดเครื่องเสียง


ห้องประชุมการบูร
10 คน
- โปรเจ็คเตอร์
- ชุดเครื่องเสียง


ห้องประชุมกันเกรา
20 คน
- เครื่อง Conference
- โปรเจ็คเตอร์
- ชุดเครื่องเสียง

สานสามัคคี (Conference)
รายการประชุมวันนี้ ** [ วันที่ 20 มิ.ย. 2564 ]
ห้องประชุม รายการ เวลา ผู้รับผิดชอบ
รายการประชุมวันพรุ่งนี้ ** [ วันที่ 21 มิ.ย. 2564 ]
ห้องประชุม รายการ เวลา ผู้รับผิดชอบ
รวงผึ้ง ประชุมสรุปตรวจราชการ 08:30 - 16:30 น. นางรัชนี คอมแพงจันทร์
การบูร ประชุมรายงานคุณภาพบัญชี เดือนพฤษภาคม 2564 13:00 - 16:30 น. นางสาวสิตาพัชญ์ โรจนาศศิรัตน์
กันเกรา ประชุมคณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอาย เขตสุขภาพที่ 8 งบ PPA (สปสช.) ZOOM 08:30 - 16:30 น. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ