ระบบจองห้องประชุม

80 คน
- โปรเจ็คเตอร์
- ชุดเครื่องเสียง
- ไมค์ลอย
- เวที
ห้องประชุมรวงผึ้ง
20 คน
- ระบบคอนเฟอเรนซ์
- ชุดเครื่องเสียง
- จอมอนิเตอร์ 5 ชุด

ห้องประชุมการบูร
10 คน
- โปรเจ็คเตอร์
- ชุดเครื่องเสียง


ห้องประชุมกันเกรา
20 คน
- ระบบคอนเฟอเรนซ์
- โปรเจ็คเตอร์
- ชุดเครื่องเสียง

สานสามัคคี (Conference)
รายการประชุมวันนี้ ** [ วันที่ 7 ต.ค. 2565 ]
ห้องประชุม รายการ เวลา ผู้รับผิดชอบ
รายการประชุมวันพรุ่งนี้ ** [ วันที่ 8 ต.ค. 2565 ]
ห้องประชุม รายการ เวลา ผู้รับผิดชอบ