ระบบจองห้องประชุม

80 คน
- โปรเจ็คเตอร์
- ชุดเครื่องเสียง
- ไมค์ลอย
- เวที
ห้องประชุมรวงผึ้ง
20 คน
- โปรเจ็คเตอร์
- ชุดเครื่องเสียง


ห้องประชุมการบูร
10 คน
- โปรเจ็คเตอร์
- ชุดเครื่องเสียง


ห้องประชุมกันเกรา
20 คน
- เครื่อง Conference
- โปรเจ็คเตอร์
- ชุดเครื่องเสียง

สานสามัคคี (Conference)
รายการประชุมวันนี้ ** [ วันที่ 4 ธ.ค. 2564 ]
ห้องประชุม รายการ เวลา ผู้รับผิดชอบ
รายการประชุมวันพรุ่งนี้ ** [ วันที่ 5 ธ.ค. 2564 ]
ห้องประชุม รายการ เวลา ผู้รับผิดชอบ