ระบบจองห้องประชุม

80 คน
- โปรเจ็คเตอร์
- ชุดเครื่องเสียง
- ไมค์ลอย
- เวที
ห้องประชุมรวงผึ้ง
20 คน
- โปรเจ็คเตอร์
- ชุดเครื่องเสียง


ห้องประชุมการบูร
10 คน
- โปรเจ็คเตอร์
- ชุดเครื่องเสียง


ห้องประชุมกันเกรา
20 คน
- เครื่อง Conference
- โปรเจ็คเตอร์
- ชุดเครื่องเสียง

สานสามัคคี (Conference)
รายการประชุมวันนี้ ** [ วันที่ 4 มี.ค. 2564 ]
ห้องประชุม รายการ เวลา ผู้รับผิดชอบ
รวงผึ้ง พิจารณาจัดสรรตำแหน่ง 13:00 - 16:30 น. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.อุดรธานี
การบูร ประชุมหารือเตรียมการร่วมออกบูธงาน "Thailand International Health Expo 2021" 13:00 - 16:30 น. นายสุรชัย รสโสดา
รายการประชุมวันพรุ่งนี้ ** [ วันที่ 5 มี.ค. 2564 ]
ห้องประชุม รายการ เวลา ผู้รับผิดชอบ
รวงผึ้ง ประชุมโครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูล HROPS 08:30 - 16:30 น. CHRO
การบูร ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ สายงานเภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข) เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 08:30 - 16:30 น. นายคทาวุธ เยี่ยงแก้ว
กันเกรา หน.กลุ่มงาน สนข.8 08:30 - 12:00 น. รัชนี